Związek genetyczny węglowodorów i facji mikrobialnych w cechsztyńskich poziomach węglanowych na obszarze Niżu Polskiego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geochemia
geologia surowcowa
sedymentologia

Słowa kluczowe:węglowodory, ropa, gaz, cechsztyn, Niż Polski

Rok rozpoczęcia: 2011

Rok ukończenia: 2014

Kierownik projektu: Mirosław Słowakiewicz

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego