Zintegrowany program płytkich wierceń badawczych dla rozwiązania istotnych problemów budowy geologicznej Polski

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka
geologia regionalna

Słowa kluczowe:płytkie wiercenia, wiercenia badawcze, budowa geologiczna Polski, paleoklimat, badania paleoklimatu, hydrogeologia, tektonika, stratygrafia

Rok rozpoczęcia: 2005

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Olga Rosowiecka

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zintegrowany program płytkich wierceń badawczych dla rozwiązania istotnych problemów budowy geologicznej Polski