Architektura depozycyjna i środowisko sedymentacji na szelfie SW Bałtyki w późnym ordowiku i wczesnym sylurze na tle zmian klimatyczno-oceanograficznych wczesnego paleozoiku

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa
paleogeografia
sedymentologia

Słowa kluczowe:analiza basenów, Baltica, Góry Świętokrzyskie, paleozoik, zmiany klimatu

Rok rozpoczęcia: 2013

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Jacek Grabowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego