Skałki egzotyczne w Karpatach fliszowych, wiek, pochodzenie i położenie w sukcesji sedymentacyjnej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: sedymentologia

Słowa kluczowe:Karpaty fliszowe, Karpaty zewnętrzne, egzotyki, skałki egzotyczne, sedymentacja w Karpatach

Rok rozpoczęcia: 2008

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Barbara Olszewska

Główny zleceniodawca:Narodowe Centrum Nauki

Źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki

Skałki egzotyczne w Karpatach fliszowych, wiek, pochodzenie i położenie w sukcesji sedymentacyjnej