Maceracja próbek holoceńskich osadów dennych Morza Bałtyckiego pobranych z rdzeni wiertniczych wykonanych w ramach programu IODP-347

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: paleogeografia
sedymentologia

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Wojciech Granoszewski

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego