Współudział w międzynarodowej sieci badawczej COST

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geologia inżynierska

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2017

Kierownik projektu: Grzegorz Ryżyński

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Źródło finansowania:Unia Europejska