Wysokorozdzielcza cyklostratygrafia i magnetostratygrafia pstrego piaskowca zachodniej Polski

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geofizyka
stratygrafia

Słowa kluczowe:cyklostratygrafia, magnetostratygrafia, geofizyka, pstry piaskowiec, trias, zachodnia Polska

Rok rozpoczęcia: 2006

Rok ukończenia: 2010

Kierownik projektu: Anna Becker

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wysokorozdzielcza cyklostratygrafia i magnetostratygrafia pstrego piaskowca zachodniej Polski