Środki na finansowanie w 2019 r. działalnosci państwowej służby hydrogeologicznej, zwanej dalej ,,służbą"

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia

Słowa kluczowe:hydrogeologia, wody podziemne

Rok rozpoczęcia: 2019

Rok ukończenia: 2019

Kierownik projektu: Małgorzata Woźnicka

Główny zleceniodawca:Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Źródło finansowania:Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej