Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 - etap III

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:mapa geologiczna, kartografia, baza danych

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok ukończenia: 2018

Kierownik projektu: Jacek Chełmiński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej