Środki na finansowanie w 2020 r. działalności państwowej służby hydrogeologicznej, zwanej dalej ,,służbą"

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia

Słowa kluczowe:hydrogeologia, wody podziemne

Rok rozpoczęcia: 2020

Rok ukończenia: 2020

Kierownik projektu: Małgorzata Woźnicka

Główny zleceniodawca:Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej