Mapa Geośrodowiskowa Polski – aktualizacja Instrukcji i danych MGśP

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: kartografia

Słowa kluczowe:mapa geośrodowiskowa, instrukcja

Rok rozpoczęcia: 2020

Rok ukończenia: 2024

Kierownik projektu: Olimpia Kozłowska

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej