EU-WaterRes. EU-integrated management system of cross-border groundwater resources and anthropogenic hazards (Zintegrowany system zarządzania transgranicznymi zasobami i jakością wód podziemnych)

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia

Słowa kluczowe:wody podziemne, zasoby wód, hydrogeologia, współpraca transgraniczna, jakość wód

Rok rozpoczęcia: 2020

Rok ukończenia: 2023

Kierownik projektu: Tetyana Solovey

Główny zleceniodawca:EEA

Źródło finansowania:EEA, Norway Grants found for Regional Cooperation

Realizatorzy: Polska, Norwegia, Estonia, Ukraina, Łotwa