Modernizacja systemu backupu w celu wzmocnienia bezpieczeństwa danych geologicznych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:backup, bezpieczeństwo IT, dane geologiczne

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Grzegorz Suproniuk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej