Poszukiwania surowców krytycznych w Azji (Mongolia)

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:surowce krytyczne, poszukiwania, Azja, Mongolia

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2024

Kierownik projektu: Radomir  Pachytel

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej