Modernizacja systemu backupu w celu wzmocnienia bezpieczeństwa danych

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:dane geologiczne, bezpieczeństwo, system, IT

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Grzegorz Suproniuk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Źródło finansowania:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Opis zadania: Rozbudowa systemu backupu posiadanego przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Zadanie realizowane na podstawie przyznanej z budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań państwowej służby geologicznej w 2022 r.

Całkowita wartość zadania: 538 212,47 złotych.

100% finansowanie z budżetu państwa.

logo budzet

Wykaz zakupionych środków trwałych (cz. 41, dz. 710, roz. roz. 71095, § 6230, wg klasyfikacji budżetu zadaniowego 12.4.1.3) - łącznie 534 693,30 złotych:

  1. macierz dyskowa – 2 szt.,
  2. serwer klasy x86 typu rack - 1 szt.,
  3. napędy taśmowe do biblioteki taśmowej - 2 szt.