Zakup plotera

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geoinformacja

Słowa kluczowe:ploter, IT

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Grzegorz Suproniuk

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Źródło finansowania:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Opis zadania: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem plotera do wydruków CAD/GIS o formacie wydruku A0.

Zadanie realizowane na podstawie przyznanej z budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań państwowej służby geologicznej w 2022 r.

Całkowita wartość zadania: 27 306,00 złotych.

100% finansowanie z budżetu państwa.

logo budzet

Wykaz zakupionych środków trwałych (cz. 41, dz. 710, roz. roz. 71095, § 6230, wg klasyfikacji budżetu zadaniowego 12.4.1.3):

  1. ploter do wydruków CAD/GIS o formacie wydruku A0 - 1 szt. (27 306,00 zł)