Geneza kopalnych pokryw wietrzeniowych na obszarze przedsudeckim

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia regionalna
sedymentologia

Słowa kluczowe:obszar przedsudecki, kopalne pokrywy wietrzeniowe, Sudety

Rok rozpoczęcia: 2009

Rok ukończenia: 2011

Kierownik projektu: Janusz Badura

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Geneza kopalnych pokryw wietrzeniowych na obszarze przedsudeckim