Wypracowanie nowych standardów w celu optymalizacji dokumentowania i raportowania zasobów złóż węglowodorów do organu administracji geologicznej oraz państwowej służby geologicznej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania:

Rok rozpoczęcia: 2023

Rok ukończenia: 2023

Kierownik projektu: Jerzy Hadro

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wypracowanie nowych standardów w celu optymalizacji dokumentowania i raportowania zasobów złóż węglowodorów do organu administracji geologicznej oraz państwowej służby geologicznej

Całkowita wartość zadania: 685 463,00 zł