Atlas geotermalny Sudetów i ich przedpola

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geotermia

Słowa kluczowe:geotermia, atlas, kartografia geologiczna

Rok rozpoczęcia: 2021

Rok ukończenia: 2024

Kierownik projektu: Łukasz Jasiński

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej