Koncepcja ochrony i ekspozycji stanowisk ze śladami dinozaurów na terenie planowanego geoparku „Dolina Kamiennej”, województwo świętokrzyskie

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: paleontologia

Słowa kluczowe:dinozaury, ślady, Borkowice

Rok rozpoczęcia: 2021

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Grzegorz Pieńkowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Źródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej