Nowa metoda rekonstrukcji temperatur powietrza na lądzie dla obszaru Polski i Europy od późnego glacjału do holocenu na podstawie analiz subfosylnych szczątków Chironomidae-etap II

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne
paleontologia

Rok rozpoczęcia: 2014

Rok ukończenia: 2015

Kierownik projektu: Bartosz Kotrys

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Żródło finansowania:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego