Szacowanie zasobów złóż węglowodorów – zadanie ciągłe PSG

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Słowa kluczowe:służba geologiczna, węglowodory

Rok rozpoczęcia: 2018

Rok ukończenia: 2019

Kierownik projektu: Adam Wójcicki

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Środowiska

Żródło finansowania:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej