Ładowanie...

Folder decyzje

Dokumenty

pdf Nr NAG 4701/2012 Popularny

Nr NAG  4701/2012

Nr dec  zas: DGKhg-4731-17/6956/40625/12/AW

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych części zlewni Zalewu Wiślanego – zlewnia Baudy oraz zlewnia Pasłęki

Rok wyk: 2012

data zatw: 2012-10-15

pdf Nr NAG 4854/2008 Popularny

Nr NAG  4854/2008

Nr dec  zas: DGiKGkdh-4791-10/6689/5987/08/MJ

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Parsęty

Rok wyk: 2008

data zatw: 2008-10-09

pdf Nr NAG 1038/2007 Popularny

Nr NAG 1038/2007

Nr dec. zas. DGkdh/4790-6626-5/4002/07/MJ

Dokumentacja zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych części obszaru bilansowego Z8b wraz ze wskazaniem optymalnej lokalizacji i wydajności ujęcia komunalnego dla Warszawy zasilanego wodami z poziomu plejstoceńskiego, w tym z infiltracji brzegowej (Bug, Zalewu Zegrzyński)

rok wyk. : 2007
data zatw.: 2007-05-11

 

pdf Nr NAG 1050/2000 Popularny

Nr NAG 1050/2000

Nr dec. zas. DG/kdh/BJ/489-6142/2000

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i mioceńskich strefy krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego na odcinku Gdynia - Pruszcz Gdański

rok wyk. : 1997
data zatw.: 2000-05-05

pdf Nr NAG 1051/2000 Popularny

Nr NAG 1051/2000

Nr dec. zas. DG/kdh/BJ/489-6266/00

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych z utworów serii węglanowej triasu w rejonie Lubliniec - Myszków. Wg  projektu: Określenie zasad eksploatacji zasobów wód podziemnych z utworów triasu w północnej części Górnego Śląska.

rok wyk. : 1999
data zatw.: 2000-05-05

pdf Nr NAG 1067/2006 Popularny

Nr NAG 1067/2006

Nr dec. zas. DGkdh/4791-6562-10/5448/06/ED

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych na obszarze zasobowym Radom-Rejon V zlewnia Radomki

rok wyk. : 2005
data zatw.: 2006-07-21

pdf Nr NAG 110/2011 Popularny

Nr NAG 110/2011

Nr dec. zas. DGiKGhg-4731-25/6811/58199/10/MJ

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Wierzycy wraz z obszarami bezpośrednich lewostronnych zlewni Wisły na odcinku od ujscia Mątawy po wodowskaz Tczew.

rok wyk. : 2009
data zatw.: 2010-12-03

pdf Nr NAG 1105/2012 Popularny

Nr NAG 1105/2012

Nr dec. zas. DGiKGhg-4731-16/6893/16897/12/MJ

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Kamiennej i Iłżanki.

rok wyk. : 2011
data zatw.: 2012-04-26

pdf Nr NAG 1106/2012 Popularny

Nr NAG 1106/2012

Nr dec. zas.DGiKGhg-4731-13/6894/15036/12/MJ

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Nidy bez rejonu Kielc.

rok wyk. : 2012
data zatw.: 2012-04-12

pdf Nr NAG 1109/2012 Popularny

Nr NAG 1109/2012

Nr dec. zas. DGiKGhg-4731-8/6881/8082/12/MJ

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych regionu wodnego Górnej Odry.

rok wyk. : 2011
data zatw.: 2012-02-27

pdf Nr NAG 111/2011 Popularny

Nr NAG 111/2011

Nr dec. zas. DGiKGhg-4731-24/6796/48776/10/MJ

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru wysoczyzny średzko-gnieźnieńskiej..

rok wyk. : 2009
data zatw.: 2010-10-11

pdf Nr NAG 1212/99 Popularny

Nr NAG 1212/99

Nr dec. zas. DG/kdh/BJ/489-6207/99

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych systemu wodonośnego Baryczy - Rowu Polskiego, woj. leszczyńskie

rok wyk. : 1996
data zatw.: 1999-04-26

pdf Nr NAG 1217/2004 Popularny

Nr NAG 1217/2004

Nr dec. zas. DG/kdh/ED/489-6464/03

Dokumentacja hydrogeologiczna zawierająca ustalenie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, trzeciorzędowych i mezozoicznych zlewni Pilicy, woj. łódzkie, mazowieckie, małopolskie, śląskie i świętokrzyskie

rok wyk. : 2003
data zatw.: 2004-03-09

pdf Nr NAG 1226/2015 Popularny

Nr NAG 1226/2015

Nr dec. zas. DGK-II-4731-15/7057/3544/14/MJe

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w obszarach bilansowych współwystępujących wód leczniczych i zwykłych wód podziemnych w wydzielonym rejonie Karpat – zlewnia Popradu

rok wyk. : 2014
data zatw.: 2015-01-29

pdf Nr NAG 1256/2000 Popularny

Nr NAG 1256/2000

Nr dec. zas. DG/kdh/BJ/489-6221/2000

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych dla obszaru zlewni Dziwny

rok wyk. : 1998
data zatw.: 2000-06-02

pdf Nr NAG 1257/2000 Popularny

Nr NAG 1257/2000

Nr dec. zas. DG/kdh/BJ/489-6256/00

Dokumentacja hydrogeologiczna regionu wrocławskiego i sudeckiego - zlewnie Bystrzycy i Nysy Kłodzkiej, zawierająca ocenę zasobów dyspozycyjnych wszystkich poziomów użytkowych wód podziemnych na danym terenie

rok wyk. : 1999
data zatw.: 2000-06-02

pdf Nr NAG 1303/2013 Popularny

Nr NAG 1303/2013

Nr dec. zas. DGKhg-4731-29/11056/6951/12/AW

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego Międzyodrza, Zalewu Szczecińskiego, Wyspy Uznam i zachodniej części Wyspy Wolin

rok wyk. : 2012
data zatw.: 2013-03-20

pdf Nr NAG 1315/2013 Popularny

Nr NAG 1315/2013

Nr dec. zas. DGKhg-4731-28/11084/6962/12/AW

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Liwy z rzeką Elbląg (bez obszaru Żuław)

rok wyk. : 2012
data zatw.: 2013-03-20

pdf Nr NAG 1367/2001 Popularny

Nr NAG 1367/2001

Nr dec. zas. DG/kdh/ED/489-6333/01

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Obrzycy. Rejon: Świebodzin - Sława - Kościan

rok wyk. : 2000
data zatw.: 2001-07-02

pdf Nr NAG 1453/99 Popularny

Nr NAG 1453/99

Nr dec. zas. DG/kdh/BJ/489-6171/99

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na obszarze Kotliny Sądeckiej

rok wyk. : 1997
data zatw.: 1999-08-06