Ładowanie...

Folder decyzje

Dokumenty

pdf Nr NAG 1454/2014 Popularny

Nr NAG 1454/2014

Nr dec. zas. DGKhg-4731-37/7005/6193/13/AW

Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej określającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych poziomu kredowego, trzeciorzędowego i czwartorzędowego na obszarze dorzecza Bugu granicznego

rok wyk. : 2012
data zatw.: 2014-02-13

pdf Nr NAG 1505/2001 Popularny

Nr NAG 1505/2001

Nr dec. zas. DG/kdh/ED/489-6322/2001

Dokumentacja zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych Żuław i Mierzei Wiślanej

rok wyk. : 2000
data zatw.: 2001-06-29

pdf Nr NAG 155/2005 Popularny

Nr NAG 155/2005

Nr dec. zas. DGK-II.4731.97.2015.MJe

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych (leczniczych i zwykłych) w obrębie zlewni potoków Milik i Andrzejówka

rok wyk. : 2014
data zatw.: 2015-12-17

pdf Nr NAG 156/98 Popularny

Nr NAG 156/98

Nr dec. zas.GK/kdh/BJ/013/6090/98

Bilans wodnogospodarczy zlewni górnej Warty po Liswartę. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych.

rok wyk. : 1997
data zatw.: 1998-03-06

pdf Nr NAG 1618/95 Popularny

Nr NAG 1618/95

Nr dec. zas. KDH/013/5852/95

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby wody podziemnej z utworów dewonu środkowego czwartorzędu dla ujęcia komunalnego Kielce - Ujęcie Marzysz - Suków

rok wyk. : 1995
data zatw.: 1995-09-28

pdf Nr NAG 1619/2001 Popularny

Nr NAG 1619/2001

Nr dec. zas. DG/kdh/ED/489-6336/01

Dokumentacja zasobów dyspozycyjnych Międzyrzecza Odry i Bobru w tym: GZWP nr 149 Sandr Krosno-Gubin i GZWP nr 301 Zasieki-Nowa Sół (dotyczy obszaru między Nysą Łużycką i Odrą)

rok wyk. : 2001
data zatw.: 2001-08-10

pdf Nr NAG 1659/96 Popularny

Nr NAG 1659/96

Nr dec. zas. KDH/013/5876/95

Dokumentacja hydrogeologiczna rejonu eksploatacji (RE) Kielce, w tym GZWP 417 Kielce

rok wyk. : 1994
data zatw.: 1995-10-18

pdf Nr NAG 1711/2016 Popularny

Nr NAG 1711/2016

Nr dec. zas. DGK-II.4731.115.2015.AW

Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego Międzyodrza, Zalewu Szczecińskiego, Wyspy Uznam i zachodniej części Wyspy Wolin

rok wyk. : 2014
data zatw.: 2016-03-07

pdf Nr NAG 1721/98 Popularny

Nr NAG 1721/98

Nr dec. zas. GK/kdh/BJ/489-6149/98

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych rejonu Sochaczewa

rok wyk. : 1997
data zatw.: 1998-06-01

pdf Nr NAG 1724/98 Popularny

Nr NAG 1724/98

Nr dec. zas. GK/kdh/BJ/489-6098/98

Bilans wodnogospodarczy zlewni Jeziorki i Czarnej. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlewni Jeziorki, Czarnej i bezpośredniej zlewni Wisły

rok wyk. : 1997
data zatw.: 1998-05-14

pdf Nr NAG 1725/98 Popularny

Nr NAG 1725/98

Nr dec. zas. DG/kdh/ED/489-6268/01

Dokumentacja zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód podziemnych (zwykłych i leczniczych) na obszarze gmin uzdrowiskowych Krynica, Muszyna i Piwniczna

rok wyk. : 1997
data zatw.: 2001-07-26

 

pdf Nr NAG 1807/99 Popularny

Nr NAG 1807/99

Nr dec. zas. DG/kdh/BJ/489-6222/99

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalenia dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych czwartorzędowego piętra wodonośnego zlewni rzeki Krynki

rok wyk. : 1998
data zatw.: 1999-09-28

pdf Nr NAG 1814/2017 Popularny

Nr NAG 1814/2017

Nr dec. zas. DGK-II.4731.30.2016.MJe

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego: zlewni Osy i Fryby wraz z bezpośrednią zlewnią Wisły w rejonie Fordon - Świecie

rok wyk. : 2016
data zatw.:2017-02-17

pdf Nr NAG 1824/98 Popularny

Nr NAG 1824/98

Nr dec. zas. GK/kdh/BJ/489-6065/98

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych obszaru górnej Wisły, Soły i Skawy

rok wyk. : 1996
data zatw.: 1998-06-01

pdf Nr NAG 1841/2017 Popularny

Nr NAG 1841/2017

Nr dec. zas. DGK-II.4731.32.2016.KM

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego zlewni Wyżnicy, Chodelki, Bystrej i Kurówki

rok wyk. : 2016
data zatw.: 2017-02-17

pdf Nr NAG 1867/2001 Popularny

Nr NAG 1867/2001

Nr dec. zas. DG/kdh/ED/489-6339-1/2001

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Koprzywianki i Opatówki

rok wyk. : 2001
data zatw.: 2001-09-07

pdf Nr NAG 1904/2001 Popularny

Nr NAG 1904/2001

Nr dec. zas. DG/kdh/ED/489-6345/01

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych zlewni rzeki Tążyny, woj. kujawsko-pomorskie

rok wyk. : 2001
data zatw.:2001-10-03

pdf Nr NAG 1905/2001 Popularny

Nr NAG 1905/2001

Nr dec. zas. DG/kdh/ED/489-6347/2001

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych lokalnych struktur czwartorzędowych i zasad ich ochrony na obszarze Poznańskiego Dorzecza Warty wraz z wnioskiem zasobowym dla całego piętra regionu PDW

rok wyk. : 2000
data zatw.: 2001-10-08

pdf Nr NAG 1993/2014 Popularny

Nr NAG 1993/2014

Nr dec. zas. DGKhg-4731-71/7034/17124/13/AK

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Wdy i zlewni Mątawy

rok wyk. : 2013
data zatw.: 2014-04-28

pdf Nr NAG 2000/2017 Popularny

Nr NAG 2000/2017

Nr dec. zas. DGK-II.4731.23.2016.MJe

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Mołtawy i Skrwy Prawej

rok wyk. : 2016
data zatw.: 2017-03-01