Ładowanie...

Folder decyzje

Dokumenty

pdf Nr NAG 2086/98 Popularny

Nr NAG 2086/98

Nr dec. zas. GK/kdh/BJ/489-6049/98

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów zwykłych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, trzeciorzędowo-kredowych i jurajskich systemu wodonośnego międzyrzecza Prosny-Warty (część północna)

rok wyk. : 1996
data zatw.: 1998-06-25

pdf Nr NAG 2092/2006 Popularny

Nr NAG 2092/2006

Nr dec. zas.DGkdh/4791-6562-2/9298/06/MSt

Dokumentacja hydrogeolgiczna ustalajaca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych rejonu eksploatacji Zagnańsk-Strawczyn, w tym GZWP nr 414 Zagnańsk

rok wyk. : 2006
data zatw.: 2006-12-06

pdf Nr NAG 250/2002 Popularny

Nr NAG 250/2002

Nr dec. zas. DG/kdh/ED/489-6351/2002

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Brdy, woj. pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie

rok wyk. : 2001
data zatw.: 2002-02-04

pdf Nr NAG 267/99 Popularny

Nr NAG 267/99

Nr dec. zas. DG/kdh/BJ/489-6175a/99

Dokumentacja hydrogeologiczna dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych dla obszaru triasu chrzanowskiego

rok wyk. : 1998
data zatw.: 1999-01-20

pdf Nr NAG 300/2017 Popularny

Nr NAG 300/2017

Nr dec. zas. DGK-II.4731.25.2016.AJ

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Orzyca, Omulwi i Orza

rok wyk. : 2016
data zatw.: 2016-12-30

pdf Nr NAG 367/2004 Popularny

Nr NAG 367/2004

Nr dec. zas. DG/kdh/ED/489-6470/2004

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych użytkowych poziomów wodonośnych piętra czwartorzędowego Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej obszaru od Wolsztyna do Kościana, woj. wielkopolskie i lubuskie

rok wyk. : 2003
data zatw.: 2004-03-24

pdf Nr NAG 381/2017 Popularny

Nr NAG 381/2017

Nr dec. zas. DGK-II.4731.29.2016.AJ

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni prawobrzeżnej Wisły od Wieprza po Kanał Żerański

rok wyk. : 2016
data zatw.: 2017-01-05

pdf Nr NAG 40/95 Popularny

Nr NAG 40/95

Nr dec. zas. KDH/013/5773/94

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych rejonu Kotliny Żmigrodzkiej

rok wyk. : 1993
data zatw.: 1995-01-02

pdf Nr NAG 415/2005 Popularny

Nr NAG 415/2005

Nr dec. zas. DG/kdh/ED/489-6516/2005

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Iny, Płoni i Gowienicy wraz z GZWP nr 123 Stargard-Goleniów

rok wyk. : 2004
data zatw.: 2005-06-28

pdf Nr NAG 427/2015 Popularny

Nr NAG 427/2015

Nr dec. zas. DGK-II-4731-7/7047/1395/14/AK

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Szprotawy z przyległą częścią bezpośredniej zlewni Odry w rejonie LGOM

rok wyk. : 2014
data zatw.: 2015-01-20

pdf Nr NAG 43/95 Popularny

Nr NAG 43/95

Nr dec. zas. KDH/013/5844/94

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów zwykłych wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych podsystemu wodonośnego wysoczyzny leszczyńskiej regionu wielkopolskiego

rok wyk. : 1994
data zatw.: 1995-01-02

pdf Nr NAG 445/2001 Popularny

Nr NAG 445/2001

Nr dec. zas. DG/kdh/ED/489-6290/2001

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w dorzeczu Przemszy poniżej ujścia Białej Przemszy

rok wyk. : 1998
data zatw.: 2001-03-05

pdf Nr NAG 45/2006 Popularny

Nr NAG 45/2006

Nr dec. zas. DGkdh/4791-6555-4/1189/06/ED

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w zlewni Kłodnicy

rok wyk. : 2004
data zatw.: 2006-02-07

pdf Nr NAG 455/2000 Popularny

Nr NAG 455/2000

Nr dec. zas. DG/kdh/BJ/489-6249/99

Dokumentacja hydrogeologiczna Regionu Poznańskiego Dorzecza Warty zawierająca ocenę zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Część A. Synteza wyników badań.Część B Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w utworach czwartorzędowych Regionu Poznańskiego Dorzecza Warty. Część C Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w utworach trzeciorzędowych.

rok wyk. : 1999
data zatw.: 1999-12-27

pdf Nr NAG 5/2000 Popularny

Nr NAG 5/2000

Nr dec. zas. DG/kdh/BJ/489-6232/99

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych rejonu Kołobrzegu - Koszalina 

rok wyk. : 1998
data zatw.: 1999-11-18

pdf Nr NAG 5281/2014 Popularny

Nr NAG 5281/2014

Nr dec. zas. DGK-II-4731-17/7055/47114/14/AK

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni lewobrzeżnej Wisły od Soły po Prądnik

rok wyk. : 2014

data zatw.: 2014-11-21

pdf Nr NAG 5417/2016 Popularny

Nr NAG 5417/2016

Nr dec. zas. DGK-II.4731.8.2016.MJe

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Szeszupy, Czarnej Hańczy i Marychy w granicach państwa.

rok wyk. : 2015

data zatw.: 2016-08-09

pdf Nr NAG 575/2015 Popularny

Nr NAG 575/2015

Nr dec. zas. DGKhg-4731-12/43756/14/AW

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Widawki ze zlewnią Warty poniżej ujścia Widawki do zbiornika Jeziorsko włącznie

rok wyk. : 2014
data zatw.: 2014-10-29

pdf Nr NAG 5920/2013 Popularny

Nr NAG 5920/2013

Nr dec. zas.DGKhg-4731-13/39693/13/AW

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Gwdy.

rok wyk. : 2013
data zatw.: 2013-10-04

pdf Nr NAG 61/2008 Popularny

Nr NAG 61/2008

Nr dec. zas. DGkdh/4791-5-6636/10568/07/MJ

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajaca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Czarnej Staszowskiej i Wschodniej

rok wyk. : 2007
data zatw.: 2007-12-06