Ładowanie...

Folder decyzje

Dokumenty

pdf Nr NAG 634/2008 Popularny

Nr NAG 634/2008

Nr dec. zas. DGkdh/4791-20-4-6660/581/08/MJ

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajaca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Raduni i Mołtawy

rok wyk. : 2007
data zatw.: 2008-01-23

pdf Nr NAG 6445/2016 Popularny

Nr NAG 6445/2016

Nr dec. zas. DGK-II.4731.9.2016.AK

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni górnej Łyny.

rok wyk. : 2015
data zatw.: 2016-09-01

pdf Nr NAG 652/2002 Popularny

Nr NAG 652/2002

Nr dec. zas. DG/kdh/ED/489-6386/2002

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych piętra czwartorzędowego zlewni rzeki Białej - dopływu Orlanki wraz z dokumentacją badań elektrooporowych.

rok wyk. : 2001
data zatw.: 2002-04-15

pdf Nr NAG 6706/2016 Popularny

Nr NAG 6706/2016

Nr dec. zas. DGK-II.4731.10.2016.MJe

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Radomki ze zlewnią Zagożdżonki

rok wyk. : 2015
data zatw.: 2016-09-01

pdf Nr NAG 6729/2016 Popularny

Nr NAG 6729/2016

Nr dec. zas. DGK-II.4731.13.2016.AJ

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych rejonów Popowo, Serock i Legionowo.

rok wyk. : 2015
data zatw.: 2016-09-14

pdf Nr NAG 674/97 Popularny

Nr NAG 674/97

Nr dec. zas. KDH2/013/6023/97

Bilans wodnogospodarczy zlewni Wieprzy i Przymorza. Część I - Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Wieprzy i Przymorza

rok wyk. : 1996
data zatw.: 1997-02-07

pdf Nr NAG 6771/2016 Popularny

Nr NAG 6771/2016

Nr dec. zas. DGK-II.4731.4.2016.MJe

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Prosny.

rok wyk. : 2015
data zatw.: 2016-09-01

pdf Nr NAG 6919/2016 Popularny

Nr NAG 6919/2016

Nr dec. zas. DGK-II.4731.3.2016.AW

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych - obszar bilansowy Międzyodrza – rejon wodnogospodarczy S-II Międzyodrze część A

rok wyk. : 2015
data zatw.: 2016-09-28

pdf Nr NAG 6960/2016 Popularny

Nr NAG 6960/2016

Nr dec. zas. DGK-II.4731.5.2016.MJe

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Wisły od ujścia Zgłowiączki do ujścia Brdy (bez zlewni Drwęcy i Tążyny)

rok wyk. : 2015
data zatw.: 2016-09-28

pdf Nr NAG 702/99 Popularny

Nr NAG 702/99

Nr dec. zas. DG/kdh/BJ/489-6168/99

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zachodniej części Zapadliska Przedkarpackiego - Kotlina Oświęcimska

rok wyk. : 1998
data zatw.: 1999-04-26

pdf Nr NAG 703/99 Popularny

Nr NAG 703/99

Nr dec. zas. DG/kdh/BJ/489-6160/99

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych obszaru dolnej Wisłoki-Trześniówki

rok wyk. : 1997
data zatw.: 1999-04-26

pdf Nr NAG 705/95 Popularny

Nr NAG 705/95

Nr dec. zas. KDH/013/5822/95

Dokumentacja hydrogeologiczna dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych w utworach kredy górnej rejonu Nysy Kłodzkiej i Niecki Batorowa

rok wyk. : 1993
data zatw.: 1995-03-25

pdf Nr NAG 707/95 Popularny

Nr NAG 707/95

Nr dec. zas. KDH/013/5839/95

Bilans wodnogospodarczy zlewni Ilanki, Pliszki, Konotopu i Kanału Lubońskiego dla RZGW w Szczecinie. Część I - Dok. hydrog. zasobów zwykłych wód podz. w kat. C i B z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych systemu wodonośnego zlewni jak wyżej

rok wyk. : 1994
data zatw.: 1995-03-25

pdf Nr NAG 8118/2016 Popularny

Nr NAG 8118/2016

Nr dec. zas. DGK-II.4731.6.2016.AK

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego: Zlewnia Osobłoga, Straduni, Dolnej Nysy, Stobrawy, Dolnej M. Panwi i Chrząstawy wraz z przyległą zlewnią bezpośrednią Odry

rok wyk. : 2015
data zatw.: 2016-11-02

pdf Nr NAG 858/2003 Popularny

Nr NAG 858/2003

Nr dec. zas. DG/kdh/ED/489-6417/2003

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Słupi i Orzechowej

rok wyk. : 2002
data zatw.: 2003-05-28

pdf Nr NAG 894/97 Popularny

Nr NAG 894/97

Nr dec. zas. KDH1/013/6019/97

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych w utworach czwartorzędowych, trzeciorzędowych i triasowych rejonu Niecki Wrocławskiej (II Etap) z uwzględnieniem GZWP

rok wyk. : 1996
data zatw.: 1997-04-16

pdf Nr NAG 9/2000 Popularny

Nr NAG 9/2000

Nr dec. zas.DG/kdh/BJ/489-6244/99

Dokumentacja hydrogeologiczna regionu sudeckiego - zlewnie górnych biegów Nysy Łużyckiej i Bobru wraz z oceną zasobów poziomów użytkowych

rok wyk. : 1999
data zatw.: 1999-11-18

pdf Nr NAG 910/2017 Popularny

Nr NAG 910/2017

Nr dec. zas. DGK-II.4731.26.2016.AJ

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Pregoły (bez Łyny)

rok wyk. : 2016
data zatw.: 2017-02-10

pdf Nr NAG 922/97 Popularny

Nr NAG 922/97

Nr dec. zas. KDH/013/5959/97

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych z utworów jury górnej dla rejonu gmin Św. Małgorzaty i Piątek, woj. płockie

rok wyk. : 1997
data zatw.: 1997-04-16

pdf Nr NAG 9624/2016 Popularny

Nr NAG 9624/2016

Nr dec. zas. DGK-II.4731.15.2016.MJe

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni prawobrzeżnej Wisły od Wilgi do Raby

rok wyk. : 2015
data zatw.: 2016-12-01