muz02 12 01Muzeum Geologiczne Oddziału Świętokrzyskiego PIG zaprasza do zwiedzenia stałej wystawy obrazującej 600 milionów lat historii geologicznej Gór Świętokrzyskich oraz ekspozycji skał i minerałów - bogactw mineralnych regionu.

 

 

Zbiory Muzeum Geologicznego Oddziału gromadzone są od 1964 r. Organizatorem Muzeum i jego długoletnim kustoszem była prof. dr hab. Halina Żakowa (1927-1996). Zbiory obejmują obecnie 220 skatalogowanych kolekcji naukowych, zawierających łącznie kilkanaście tysięcy okazów: skał, skamieniałości i minerałów. W zbiorach przechowywane są głównie cenne ze względów porównawczych kolekcje dokumentacyjne skamieniałości. Kolekcje te są przechowywane w pomieszczeniach magazynowych i udostępniane zainteresowanym badaczom.

 

lapidarium 1Zapraszamy do odwiedzenia plenerowej wystawy skał i minerałów regionu świętokrzyskiego