Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

logo proj2 

PROGRAM OPERACYJNY:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA:

  • 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu

DZIAŁANIE 2.1.

  • Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”