W dniu 12.10.2022 r. odbył się kolejny, szkoleniowy wyjazd terenowy dedykowany młodym pracownikom Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB, tym razem w rejon Jaworzni koło Kielc. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z budową geologiczną zachodniej części północnego skrzydła antykliny dymińskiej. W kamieniołomie Jaworznia prześledzono postwaryscyjską niezgodność erozyjno-kątową dwóch pięter strukturalnych: paleozoicznego i mezozoicznego (fot. 1). Piętro paleozoiczne reprezentowane jest przez wapienie należące do warstw sitkówczańskich formacji z Kowali (żywet-fran), a mezozoiczne przez osady terygeniczne formacji ze Szczukowic i formacji z Zagnańska (ind).

fot. 1

Fot. 1. Kontakt wapieni warstw sitkówczańskich formacji z Kowali z terygenicznymi osadami formacji ze Szczukowic

dsc01209W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Georóżnorodności, Oddział Świętokrzyski PIG-PIB i Oddział Świętokrzyski PTGeol zorganizowały w dniu 4 października br. warsztaty geoedukacyjne „ABC geologii”. Wzięli w nich udział uczniowie drugich klas Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach.

Podczas warsztatów uczniowie poznali mechanizmy powstawania odcisków muszli  i skamieniałości śladowych. Zagłębili się w fascynujący świat mikroskamieniałości. Zaznajomili się z wymarłymi zwierzętami, których skamieniałości  spotykane są w regionie świętokrzyskim.  Poznali właściwości filtracyjne różnego typu osadów i mogli samodzielnie sprawdzić kwasowość  wybranych produktów spożywczych.

Uzupełnienie warsztatów stanowiła lekcja muzealna przeprowadzona w lapidarium oraz Muzeum Geologicznym Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB. W jej trakcie uczniowie poznali podstawowe rodzaje skał  budujących Góry Świętokrzyskie i nieckę nidziańską  a także pogłębili zdobytą na warsztatach wiedzę paleontologiczną.

 

Tekst: A. Mader, E. Bąk

Zdjęcia: O. Pedrycz

W dniu 23 września 2022 r. odbyła się XXVII edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej „ Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze”. Została ona zorganizowana przez Oddział Świętokrzyski PIG-PIB i po raz pierwszy odbyła się w siedzibie Oddziału. Wzięło w niej udział 55 osób reprezentujących różne instytucje związane z geologią, ochroną środowiska.

Otwarcia konferencji dokonał Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB – dr Sylwester Salwa, który przywitał przybyłych gości, na czele z przedstawicielką Departamentu  Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Panią Agnieszką Sternicką. Podczas konferencji wygłoszonych zostało 15 referatów.

plakat rajd 1W dniu 16 września br. odbył się I Rajd Pieszy otwartą wiosną tego roku  ścieżką geoedukacyjną „Dolina Świśliny”. Został on zorganizowany przez Stowarzyszenie „Witulin nad Świśliną” i Koło Gospodyń Wiejskich w Dołach Biskupich. Rajd prowadzony był przez pracowników  Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB. Uczestnikami rajdu byli uczniowie czterech szkół podstawowych z miejscowości: Janik, Kunów, Nietulisko Duże i Wymysłów wraz z paniami dyrektorkami i nauczycielkami.

Rajd rozpoczął się przy stanowisku Wióry położonym przy zaporze na Zbiorniku Wióry, gdzie znajduje się niewielkie lapidarium złożone z okazów piaskowców dolnotriasowej formacji z Wiór. Następnie uczestnicy rajdu przeszli do kamieniołomu Doły Opacie, w którym zapoznali się z dolomitami formacji wojciechowickiej środkowego i górnego dewonu.  Szczególne zainteresowanie wzbudziła mineralizacja kalcytem, manganem i tlenkami żelaza.  Kolejne przystanki ścieżki dotyczyły kamieniołomów Doły Biskupie i Witulin, w których widoczna jest granica między piaskowcami retu warstw z Krynek a skałami węglanowymi wapienia muszlowego, oraz historii kamieniarstwa w Dołach Biskupich.  Uczestnicy rajdu mieli także okazje zapoznać się z ekspozycją w Izbie Regionalnej Stowarzyszenia Witulin nad Świśliną.

Na zakończenie imprezy na terenie siedziby OSP w Dołach Biskupich  przedstawiciele Stowarzyszenia Witulin nad Świśliną  wręczyli pamiątkowe puchary i miał miejsce poczęstunek.

Rajd zaplanowany został jako impreza cykliczna  a zatem: Do zobaczenia za rok!

 

Tekst A. Mader, E. Bąk

Zdjęcia: E. Bąk, K. Bieńko i A. Milianowicz