ryc. 3Sytuacja epidemiczna wymusiła na organizatorach tegorocznej edycji konferencji zmianę jej formuły na zdalną. Na podkreślenie zasługuje fakt, że było to pierwsze tego typu wydarzenie organizowane on-Line przez Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy w jego stuletniej historii. Dzięki pomocy ze strony Działu Informatyki PIG-PIB udało się bez problemów konferencję przeprowadzić. Po raz pierwszy też konferencja organizowana była tylko przez Oddział Świętokrzyski PIG-PIB, bez współudziału Targów Kielce.

dsc 0110Od zarania dziejów kamień towarzyszył człowiekowi, dając mu możliwość schronienia, obrony i wzniecania ognia. Pełnił doniosłą rolę w obrzędach kultowych i z czasem stał się ważnym surowcem budowlanym. Jego pozyskiwanie i wykorzystanie znacząco wpłynęło na otaczający nas krajobraz.

Pozyskanie surowców skalnych, ich różnorodne wykorzystanie oraz problemy związane z deterioracją i konserwacją kamienia były omawiane podczas XXIV edycji ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Kamień w złożu, architekturze i krajobrazie”. Wydarzenie towarzyszyło Ogólnopolskim Targom Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM, organizowanym przez Targi Kielce

Na zaproszenie Muzeum Wsi Kieleckiej Oddział Świętokrzyski PIB-PIB wziął udział w 26 pikniku historycznym „Wytopki ołowiu”, który odbył się 8 maja 2018 r. w Parku Etnograficznym w Tokarni.

fot. 1a

Stoisko Oddziału świętokrzyskiego PIG-PIB w Tokarni (fot. S. Salwa)

W dniu 11 października 2017 roku, w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB odbyła się sesja poświęcona docentowi dr. inż. Zbigniewowi Rubinowskiemu. Organizatorami sesji był Oddział Świętokrzyski PIG-PIB, Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Oddział Świętokrzyski Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Sponsorem sesji było Świętokrzyskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi.