dsc 0110Od zarania dziejów kamień towarzyszył człowiekowi, dając mu możliwość schronienia, obrony i wzniecania ognia. Pełnił doniosłą rolę w obrzędach kultowych i z czasem stał się ważnym surowcem budowlanym. Jego pozyskiwanie i wykorzystanie znacząco wpłynęło na otaczający nas krajobraz.

Pozyskanie surowców skalnych, ich różnorodne wykorzystanie oraz problemy związane z deterioracją i konserwacją kamienia były omawiane podczas XXIV edycji ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Kamień w złożu, architekturze i krajobrazie”. Wydarzenie towarzyszyło Ogólnopolskim Targom Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM, organizowanym przez Targi Kielce

Na zaproszenie Muzeum Wsi Kieleckiej Oddział Świętokrzyski PIB-PIB wziął udział w 26 pikniku historycznym „Wytopki ołowiu”, który odbył się 8 maja 2018 r. w Parku Etnograficznym w Tokarni.

fot. 1a

Stoisko Oddziału świętokrzyskiego PIG-PIB w Tokarni (fot. S. Salwa)

W dniu 11 października 2017 roku, w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB odbyła się sesja poświęcona docentowi dr. inż. Zbigniewowi Rubinowskiemu. Organizatorami sesji był Oddział Świętokrzyski PIG-PIB, Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Oddział Świętokrzyski Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Sponsorem sesji było Świętokrzyskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi.

8 kwietnia 2016 roku w Kielcach odbyła się jubileuszowa XXI edycja interdyscyplinarnej konferencji naukowej Kamień w złożu, architekturze
i krajobrazie
. Towarzyszyła ona targom kamieniarskim SALON KAMIENIA organizowanym przez Targi Kielce.

Otwarcia konferencji, która zgromadziła 101 uczestników  reprezentujących różne instytucje i firmy związane z geologią i budownictwem, dokonał dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB dr Sylwester Salwa. W ramach konferencji zostało wygłoszonych 11 referatów.