Fot 4a

VII Piknik Geologiczny pod hasłem Geopark „Białe Zagłębie" 

15 czerwca 2014 r. Oddział Świętokrzyski PIG-PIB wziął udział w organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury „Perła" w Nowinach VII Pikniku Geologicznym. Od kilku już lat Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB obejmuje honorowy patronat nad tą imprezą edukacyjną, popularyzującą geologię wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Sitkówka-Nowiny.

tokarnia3„Wytopki ołowiu" są coroczną imprezą poświęconą tradycyjnemu hutnictwu ołowiu, które miało miejsce od średniowiecza na obszarze chęcińsko-kieleckim. W jej trakcie pracownicy Muzeum Wsi Kieleckiej wraz z naukowcami z AGH przedstawiają proces uzyskiwania płynnego ołowiu połączony z biciem pamiątkowych medali.