Na zaproszenie Muzeum Wsi Kieleckiej Oddział Świętokrzyski PIB-PIB wziął udział w 26 pikniku historycznym „Wytopki ołowiu”, który odbył się 8 maja 2018 r. w Parku Etnograficznym w Tokarni.

fot. 1a

Stoisko Oddziału świętokrzyskiego PIG-PIB w Tokarni (fot. S. Salwa)

W dniu 11 października 2017 roku, w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB odbyła się sesja poświęcona docentowi dr. inż. Zbigniewowi Rubinowskiemu. Organizatorami sesji był Oddział Świętokrzyski PIG-PIB, Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Oddział Świętokrzyski Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Sponsorem sesji było Świętokrzyskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi.

8 kwietnia 2016 roku w Kielcach odbyła się jubileuszowa XXI edycja interdyscyplinarnej konferencji naukowej Kamień w złożu, architekturze
i krajobrazie
. Towarzyszyła ona targom kamieniarskim SALON KAMIENIA organizowanym przez Targi Kielce.

Otwarcia konferencji, która zgromadziła 101 uczestników  reprezentujących różne instytucje i firmy związane z geologią i budownictwem, dokonał dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB dr Sylwester Salwa. W ramach konferencji zostało wygłoszonych 11 referatów.

Fot 4a

VII Piknik Geologiczny pod hasłem Geopark „Białe Zagłębie" 

15 czerwca 2014 r. Oddział Świętokrzyski PIG-PIB wziął udział w organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury „Perła" w Nowinach VII Pikniku Geologicznym. Od kilku już lat Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB obejmuje honorowy patronat nad tą imprezą edukacyjną, popularyzującą geologię wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Sitkówka-Nowiny.