Historia Oddziału Karpackiego PIG-PIB - współczesne kierunki badań

Spis treści

Współczesne kierunki działań

Ostatnie lata działalności Oddziału to, poza pracami nad szczegółową mapą geologiczną i hydrogeologiczną i badaniami podstawowymi, prace nad niezmiernie potrzebną mapą geologiczno-gospodarczą i problematyką surowcową Karpat. Prace te prowadzą Barbara i Bogusław Bąkowie oraz Andrzej Szeląg, a cyfrową wersją zajmuj e się Robert Patorski.

Rozwój ruchów masowych (głównie osuwisk) w Karpatach sprawia, że od kilku lat badania ich stają się jednym z najważniejszych zadań Oddziału i będą stanowić przedmiot tych badań w przyszłości.

Na zakończenie należy wspomnieć o bardzo dobrej współpracy Oddziału z geologami krajów sąsiadujących, szczególnie z geologami czechosłowackimi, następnie słowackimi i czeskimi. Zaowocowało to wydaniem wspólnego atlasu geologicznego „Geological Atlas of the Western Outer Carpathians and their foreland", Mapy geologicznej Tatr 1:50 000 (polskich i słowackich) oraz Mapy geologicznej Karpat Zachodnich 1:500 000. Badania te prowadził ze strony polskiej zespół: Danuta Poprawa, Kazimierz Żytko, Iwona Garlicka, Romana Zając, Wojciech Ryłko, Jerzy Woźnicki, Marek Graniczny, Stanisław Doktor, Józef Chowaniec, Stefan Gucik, Nestor Oszczypko.

Pracownicy Oddziału brali udział w pracach Karpacko-Bałkańskiej Geologicznej Asocjacji, uczestnicząc w pracach poszczególnych komisji tematycznych. Oddział zorganizował również dwa międzynarodowe kongresy tej organizacji w 1963 r. i 1985 r.

 

wg artykułu Danuty Poprawy,

Biuletyn PIG 410, 2004 r.