Praktyki studenckie

Dyrekcja i Pracownicy Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego serdecznie zapraszają studentów geologii do odbycia swoich obowiązkowych praktyk studenckich w naszym Oddziale w Krakowie.

Praktyki te mają miejsce w miesiącach lipcu i sierpniu. Praktykantom oferujemy zapoznanie się z pracami prowadzonymi rutynowo w Oddziale w ramach Służby Geologicznej, m. in. dotyczących  geozagrożeń, kartografii geologicznej oraz monitoringu hydrogeologicznego.

W Oddziale prowadzone są badania dotyczące złóż (kopalin), wód mineralnych i geotermalnych. Ponadto, praktykanci mogą zapoznać się z badaniami biostratygraficznymi i paleoklimatycznymi (mikropaleontologia: analiza kokkolitowa i otwornicowa) utworów karpackich, oraz czwartorzędowych utworów biogenicznych  metodą analizy pyłkowej.