REALIZACJA ZADAŃ PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ
w Oddziale Karpackim PIG-PIB

Kontakt: mgr inż.Tomasz Gągulski
tel. 12 290 13 94
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres działania

Do Oddziału Karpackiego PIG-PIB w ramach realizacji zadań państwowej służby hydrogeologicznej należy:

  1. rozpoznawanie, dokumentowanie, zagospodarowanie, ochrona wód podziemnych (zwykłych, mineralnych i termalnych) oraz ich monitoring wraz z organizacją, konserwacją i prowadzeniem sieci stacjonarnych obserwacji, opracowanie biuletynów, roczników, komunikatów i wyników dla prognoz i ostrzeżeń o sytuacji hydrogeologicznej kraju.
  2. prowadzenie baz danych hydrogeologicznych oraz modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji.
  3. rozpoznawanie i ostrzeganie przed niebezpiecznymi zjawiskami naturalnymi i antropopresją, związanymi z zagrożeniem stref zasilania i poboru wód podziemnych.
  4. realizacja kartografii hydrogeologicznej, koordynacja regionalna i wykonawstwo arkuszy Mapy hydrogeologicznej Polski oraz map i atlasów hydrogeologicznych w różnych skalach.
  5. prowadzenie regionalnych badań geologiczno-inżynierskich oraz sporządzanie syntez prognostycznych w skali regionu i kraju, tworzenie geologiczno-inżynierskich baz danych oraz dokumentowanie i ocena zagrożeń powierzchniowymi ruchami masowymi.
  6. wykonywanie dokumentacji, ekspertyz, ocen i opinii w zakresie hydrogeologii i geologii inżynierskiej pozyskiwanych ze zleceń ministra właściwego ds. środowiska, terenowych organów administracji państwowej, samorządowej oraz innych inwestorów.