MAGNETYKA

Polecamy artykuły, które pozwolą lepiej zrozumieć tematykę dotyczącą magnetyzmu i zmian pola magnetycznego Ziemi.

mag intro03Ciekawostką są informacje na temat minerałów ferromagnetycznych, których zdjęcia zamieszczono w galerii. O tym jak ważna jest wiedza na temat pola magnetycznego Ziemi oraz jakie zagrożenia wynikają z jego zmienności można dowiedzieć się z filmów:

o zagrożeniu wynikającym z rewersów magnetycznych

Polar spirit

Zapisz