Ankieta makrosejsmiczna dotycząca efektów trzęsienia ziemi.

 

Przystąpienie do wypełnienia ankiety i wysłanie jej do PIG-PIB oznacza, że zapoznali się Państwo z treścią poniższych klauzul oraz wyrażają Państwo na nie zgodę.

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzania moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu Ankiety przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie dla realizacji celów projektu Monitoring geodynamiczny Polski.

Wykonując obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – dalej: „RODO”, informuję że:

  1. administratorem przekazanych Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny – PIB z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, 00-975 Warszawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu Monitoring geodynamiczny Polski
  3. podanie przez Panią/Pana danych identyfikacyjnych, kontaktowych  takich jak, adres,  imię, nazwisko, nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat.
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych za pośrednictwem Inspektora Danych Osobowych - osoby, do której może się Pani/Pan zwrócić w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Kontakt: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
  7. w celu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych należy zwracać się, kierując wiadomość na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
  8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

 

Jeśli wyrażasz zgodę na powyższe klauzule kliknij przycisk ROZPOCZNIJ ANKIETĘ

Informacja o poufności: Ta ankieta NIE JEST anonimowa. W trakcie wypełniania ankiety są gromadzone dane o jej uczestnikach. Informacje te mogą posłużyć do dalszych opracowań statystycznych. Odpowiedzi i przekazane informacje będą traktowane poufnie i z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa.

 

Odpowiedź na to pytanie jest obowiązkowa.

Cierpliwości..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor, Average, Good, Very Good, Excellent
Cancel this rating!
Prosimy wybrać minimum {0} odpowiedzi.
Prosimy wybrać maximum {0} odpowiedzi.
Selected {0} out of {1}. Select {2} more to continue.