Sieci permanentne Global Navigation Satellite System (GNSS) w zależności od zasięgu dzielą się na światowe (IGS), kontynentalne (EPN) oraz sieci o zasięgu regionalnym (ASG-EUPOS).

Wśród najważniejszych międzynarodowych sieci pozycjonowania są: IGS, EPN i ASG-EUPOS.

Stacje permanentne GNSS realizowanej obecnie w PIG-PIB sieci monitoringu geodynamicznego Polski powinny spełniać następujące kryteria:

Precyzyjne badania geodynamiki podłoża prowadzone za pomocą geodezyjnych stacji referencyjnych GNSS wymagają znajomości warunków meteorologicznych panujących w pobliżu stacji GPS.