Systemy pozycjonowania GNSS

Sieci permanentne Global Navigation Satellite System (GNSS) w zależności od zasięgu dzielą się na światowe (IGS), kontynentalne (EPN) oraz sieci o zasięgu regionalnym (ASG-EUPOS).


Główne zastosowania sieci permanentnych IGS oraz EPN w badaniach Ziemi to:

gps intro01• realizacja globalnego, precyzyjnego układu odniesienia;
• badania ruchu obrotowego Ziemi, ruchu biegunów i zjawisk pływowych;
• badania ziemskiego pola grawitacyjnego i wyznaczanie geoidy;
• badania deformacji skorupy ziemskiej, ruchów płyt tektonicznych, tektonicznych ruchów wewnątrzpłytowych, ruchów glacjoizostatycznych;
• monitoring i prognozowanie trzęsień ziemi oraz erupcji wulkanicznych;
• badania zmian poziomu mórz i oceanów oraz dynamiki lodowców;
• badania atmosfery (jonosfery i troposfery).