Geodynamika [gr. gḗ ‘ziemia’, dynamikós ‘silny’] stojąca na pograniczu geologii i geofizyki zajmuje się analizą wielkoskalowych sił działających we wnętrzu Ziemi i ich przejawów na jej powierzchni. Geodynamika przejawia się zmianami pola magnetycznego Ziemi, zmianami położenia w przestrzeni fragmentów skorupy ziemskiej, zmianami przyspieszenia siły ciężkości oraz aktywnością sejsmiczną.

Zjawiska te analizowane są przez państwową służbę geologiczną w ramach projektu Monitoring geodynamiczny Polski w oparciu o zorganizowaną sejsmiczną sieć obserwacyjną, pozwalającą na prowadzenie ciągłych, rutynowych pomiarów i badań. Zadaniem monitoringu jest identyfikowanie wydarzeń geodynamicznych, analiza wzajemnych powiązań z wynikami obserwacji różnych parametrów fizycznych, ocena i predykcja wyników monitoringu na środowisko i różne aspekty działalności ludzkiej.

Większość zjawisk sejsmicznych rejestrowanych w Polsce przez sieci sejsmologiczne, w tym także przez sieć sejsmologiczną państwowej służby geologicznej PSG_Sejs_Net, to wstrząsy wywołane poprzez działalność górniczą tzw. wstrząsy indukowane. Występują one głównie w obrębie Górnośląskiego Zagłębia Górniczego, Legnicko - Głogowskiego Okręgu Miedziowego, Lubelskie Zagłębie Węglowe, Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie i innych obszarów związanych z działalnością górniczą.

Na uwagę zasługują naturalne zjawiska sejsmiczne występujące na Podhalu, a także zjawiska powiązane ze zdarzeniami osuwiskowymi w południowej Polsce.