Ziemskie pole magnetyczne jest polem naturalnym, które niemal w całości jest generowane we wnętrzu Ziemi.

Światowe standardy wykonywania obserwacji i pomiarów magnetycznych są ustalane przez Międzynarodową Asocjację Geomagnetyzmu i Aeronautyki (IAGA) i funkcjonujący pod jej patronatem program globalnych badań magnetyzmu ziemskiego o nazwie INTERMAGNET.

Metodyka wykonywania pomiarów absolutnych jest dość złożona i zależna od zastosowanych instrumentów. Poniżej określono jej podstawowe elementy:

W odniesieniu do badań ziemskiego pola magnetycznego najwyższe wymagania techniczne przy posadowieniu i stabilizacji stanowisk pomiarowych dotyczą stanowisk pomiarowych/ punktów obserwacyjnych zlokalizowanych w obserwatoriach geofizycznych, na których są wykonywane pomiary absolutne oraz są prowadzone ciągłe obserwacje i rejestracje czasowych wariacji elementów ziemskiego pola magnetycznego.

W przypadku zakładania punktów, na których planowane będą pomiary magnetyczne, podstawowym problemem jest wyszukanie odpowiedniego miejsca na lokalizację punktów. Miejsce do prowadzenia obserwacji pola magnetycznego Ziemi powinno być starannie wybrane pod kątem braku sztucznych zakłóceń magnetycznych i elektromagnetycznych.