SEJSMOLOGIA

Tu znajdziesz podstawowe informacje dotyczące sejsmologii.

Dowiesz się skąd się biorą trzęsienia ziemi, gdzie występują najczęściej oraz jaka jest anatomia trzęsienia ziemi i czym są fale sejsmiczne. Aby lepiej zrozumieć problematykę geodynamiki w Polsce niezbędna jest wiedza na temat budowy geologicznej oraz procesów takich jak młode ruchy tektoniczne i zlodowacenia.

Dodatkowo prezentujemy informacje na temat trzęsień ziemi, które miały miejsce w rejonie Kaliningradu i we Włoszech.