Stałe stacje monitoringu geodynamicznego państwowej służby geologicznej

 

Stałe stacje monitoringu geodynamicznego państwowej służby geologicznej PSG_Sejs_NET

zlokalizowane są w miejscowości Dziwie (stacja DZIW) w gm. Przedecz w powiecie kolskim oraz w miejscowości Hołowno (stacja HOLO) w gm. Podedwórze w pow. parczewskim.

Laboratoria stacji w Dziwiu i w Hołownie są do siebie zbliżone zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i funkcjonalnym.

Laboratoria stanowią pomieszczenia wewnątrz tzw. „bunkrów” pomiarowych, których część konstrukcji jest zagłębiona w ziemi na głębokości ok. 1.5 m powyżej ław fundamentowych. Pomieszczenia laboratoryjne wewnątrz bunkrów są wyposażone w słup pomiarowy o wymiarach 1 x 1.5 m, odizolowany przerwą dylatacyjną od betonowego szkieletu bunkra. Jest on przeznaczony do ustawienia czujników aparatur badawczych. Stacje wyposażone są w systemy rejestracji danych i indywidualnych systemów zasilania. Laboratoria stałe posiadają przyłącza elektryczne do sieci energetycznej i teleinformatycznej oraz instalację oświetleniową i grzewczą. Uzupełnienie infrastruktury pomiarowej stanowi dodatkowy słup pomiarowy, osadzony i zastabilizowany na trwałe w gruncie, zlokalizowany poza budynkiem laboratorium. Słup ten przeznaczony jest do montażu anten systemów satelitarnych obserwacji geodezyjnych.

Na stacjach stałych monitoringu geodynamicznego prowadzone są następujące obserwacje geodynamiczne, m.in.

  • monitoring aktywności sejsmicznej na obszarze Polski, a także rejestracja aktywności sejsmicznej w skali globalnej,
  • monitoring współrzędnych i przemieszczeń słupa pomiarowego anteny GPS w okresie sezonowania konstrukcji słupa,
  • monitoring wariacji całkowitego wektora indukcji/natężenia ziemskiego pola magnetycznego w czasie.

Okresowy monitoring grawimetryczny realizowany jest we współpracy ze specjalistami z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W badaniach wykorzystane są aparatury pomiarowe stanowiące własność Politechniki Warszawskiej.

Oprac. MK