Mobilne stacje monitoringu geodynamicznego państwowej służby geologicznej

Mobilne stacje sejsmiczne PSG

Mobilne stacje sejsmiczne PSG zlokalizowane zostały w ok. 100 km pasie biegnącym wzdłuż granic Polski oraz wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku.

Stanowią je przenośne zestawy aparaturowe przeznaczone do prowadzenia ciągłych obserwacji aktywności sejsmicznej skorupy ziemskiej. Przeznaczone są do pracy na stanowiskach obserwacyjnych tymczasowo aranżowanych w warunkach polowych. W sieci PSG_Sejs_NET stacje te zostały zainstalowane w wynajętych pomieszczeniach wolnostojących obiektów gospodarczych na terenie leśniczówek (garaże, magazynki, piwnice, itp.).

Stacje Wyposażone są w:

  • sejsmometr (na stacjach mobilnych zastosowano krótkookresowe, trójskładnikowe sejsmometry GeoSig VE55 3x),
  • moduł zasilania buforowego konstrukcji IGF PAN,
  • blok rejestratora danych NDL-2 konstrukcji IGF PAN.

Stacje monitoringu sejsmicznego są przystosowane do ciągłej, automatycznej pracy pod warunkiem zapewnienia dostępu do zasilania z sieci energetycznej.

Za detekcję fal sejsmicznych odpowiedzialny jest sejsmometr. Sygnały z sejsmometru (3 składowe) przesyłane są do rejestratora wyposażonego w bufor pamięciowy, gdzie są wstępnie przetwarzane i formatowane. Do sygnału sejsmicznego dołączany jest kanał podstawy czasu, który pobierany jest z systemu satelitarnego GPS za pośrednictwem anteny stanowiącej wyposażenie rejestratora NDL-2. Konstrukcja rejestratora umożliwia automatyczny przesył zarejestrowanych danych z wykorzystaniem Internetu do serwera danych. Oprogramowanie serwera pozwala na budowanie bazy danych z monitoringu sejsmicznego oraz na ich bieżącą analizę. Do przesyłu danych mogą być wykorzystane połączenia przewodowe i bezprzewodowe. W sieci PSG_Sejs_NET w przypadku stacji mobilnych stosowana jest komunikacja bezprzewodowa z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej GSM. W przypadkach wystąpienia zakłóceń łączności, które czasowo uniemożliwiają ciągłą transmisje danych do serwera, zarejestrowane przez stację dane są przechowywane w buforze pamięciowym rejestratora.

Oprac. MK.