logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 1 do 15 z 91 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju na obszarach morskich realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 1) 130/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 7) 131/2019/Wn-07/FG-KG-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 2, pkt. 3) 101/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 03.04.2019 r.
Centralny Monitoring i system wspomagania działalności administracji geologicznej na szczeblu województw i powiatów - EtapI: Opracowanie załozeń programowych. 106/2008/Wn-07/FG-bp-tx/D
Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku - etap I 12/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
Ocena potencjału, bilasu cieplnego i prespektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce 122/2010/Wn-07/FG-GO-TX/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną dotyczące działalności informacyjnej, szkoleniowej i współpracy zagranicznej w zakresie geologii realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1) 13/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 11.01.2019 r.
Rejestr zmian klimatycznych o wysokiej rozdzielczości w ostatnich tysiącleciach w świetle analiz osadów biogenicznych, badań dendrochronologicznych i izotopowych 133/2019/Wn-07/FG-SM-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie zagrożeń geologicznych realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 10). 138/2019/Wn-07/FG-go-dn/D
Utworzenie Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski. 157/2008/Wn-07/FG-go-tx/D
Mapa geologiczno-glebowa w skali 1:25 000 (pilotaż i metodyka) 167/2010/Wn-07/FG-kg-tx/D
Prowadzenie Centralnego Banku Danych Geologicznych. 176/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D
Opracowanie warstw informacyjnych "pierwszy poziom wodonośny - występowanie i hydrodynamika" na obszarze 150 arkuszy Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 wraz z wprowadzeniem do bazy danych GIS MhP. 176/2010/Wn-07/FG-hg-tx/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla ustalania zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 1) 176/2019/Wn-07/FG-SM-DN/D
System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO Etap II - Kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat Polskich (75% powierzchni) oraz monitorowanie wybranych osuwisk w Karpatach. 181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D