logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 1 do 15 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Zweryfikowane obszary prognostyczne występowania kruszyw piaskowo-żwirowych – kontynuacja prac przeprowadzonych w latach 2008-2015 w ramach MGśP (prace kartografii geośrodowiskowej) 573/2021/Wn-07/FG-go-dn/D
Źródła materiału detrytycznego wypełnień basenów sedymentacyjnych w Polsce. Etap pilotażowy: warstwy krośnieńskie i menilitowe 313/2021/Wn-07/FG-go-dn/D
Zintegrowany System Kartografii Geologicznej IKAR. 440/2006/Wn-07/FG-kg-tx/D
Zintegrowany system informatyczny Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (ZSI PIG-PIB), oparty o architekturę SOA 897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D
Zadanie KAPS CO2: Monitorowanie statusu projektów CCS (etap III) 627/2021/Wn07/FG-GO-DN/D
Zadania Państwowej Służby Hydrogeologicznej w latach 2009 - 2011. 614/2009/Wn50/FG-hg-tk/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie zagrożeń geologicznych realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 10). 138/2019/Wn-07/FG-go-dn/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie zagrożeń geologicznych realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 10) 194/2018/Wn-07/FG-go-dn/D z dn. 23.08.2018 r.
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie zagrożeń geologicznych realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 10) 194/2018/Wn-07/FG-go-dn/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju na obszarach morskich realizowanych od 2018 roku (pgg art.162, ust.1, pkt 1) 199/2018/Wn-07/FG-AB-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju na obszarach morskich realizowanych od 2018 roku (pgg art..162, ust.1, pkt 1) 199/2018/Wn-07/FG-AB-DN/D z dnia 23.08.2018 r.,
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju na obszarach morskich realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 1) 130/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju na obszarach morskich - realizowane od 2016 roku (Pgig Art. 162 ust. 1) 269/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla ustalenia zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2017 roku (pgg art. 162 ust. 1, pkt 1). 181/2018/Wn-07/FG-sm-dn/D z dn. 10.08.2018 r.
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla ustalenia zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2017 roku (pgg art. 162 ust. 1, pkt 1) 181/2018/Wn-07/FG-sm-dn/D