logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 1 do 15 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej realizowane od 2020 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 7) 1455/2020/Wn-07/FG-kg-dn/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla ustalania zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 1) 176/2019/Wn-07/FG-SM-DN/D
"Geologia Samorządowa" serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska i przepisów prawa 465/2015/Wn-07/FG/BP-DN/D
3D cyfrowy model geologiczny pokrywy osadowej Basenu Lubelskiego. 64/2013/Wn-07/FG-BP-DN/D
Aktualizacja i utrzymanie Centralnego Rejestru Geostanowiska Polski (CRGP) 434/2015/Wn-07/FG-GO-DN/D
Aktualizacja map koncesji z uwzględnieniem aktualnych granic złóż objętych własnością górniczą. 236/2021/Wn-07/FG-SM-DN/D
Aktualizacja Systemu Integracji Danych o Mogilnikach (SIDoM) 409/2015/Wn-07/FG-GO-DN/D
Analiza uwarunkowań i współpraca w zakresie bezpieczeństwa surowcowego Polski. 310/2021/Wn-07/FG-sm-DN/D
Archiwizacja i inwentaryzacja informacji geologicznych zawartych w próbkach geologicznych przechowywanych w Państwowym Instytucie Geologicznym. 215/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D
Atlas geotermalny Sudetów i ich przedpola. 579/2021/Wn-07/FG-go-dn/
Baza danych punktów dokumentacyjnych Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 - etap III 520/2015/Wn-07/FG-kg-dn/D
Baza danych właściwości fizycznych i mechanicznych głównych typów litogenetycznych gruntów i skał Polski w ujęciu regionalnym. Etap I – Utworzenie bazy na podstawie danych zgromadzonych w CAG 192/2015/Wn-07/FG-GO-DN/D
Budowa i utrzymanie geologicznej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnie z wytycznymi dyrektywy INSPIRE w zakresie tematów danych przestrzennych, dla których organami wiodącymi są Główny Geolog Kraju i Minister Środowiska 1250/2020/Wn-07/FG-go-dn/D
Centralny Monitoring i system wspomagania działalności administracji geologicznej na szczeblu województw i powiatów - EtapI: Opracowanie załozeń programowych. 106/2008/Wn-07/FG-bp-tx/D
Cyfrowa weryfikacja Mapy Geologicznej Polski w skali 1:500000 dla realizacji projektu One Geology Etap I. 3/2008/Wn-07/FG-KG-TX/D