logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 16 do 30 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla ustalania zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2020 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 1) 1453/2020/Wn-07/FG-SM-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla ustalania zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 1) 434/2019/Wn-07/FG-SM-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2016 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 1) 44/2017/Wn-07/FG-SM-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie prowadzenia baz danych geologicznych realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 4) 184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie ochrony georóżnorodności i geologii środowiskowej realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 9) 437/2019/Wn-07/FG-go-dn/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie ochrony georóżnorodności i geologii środowiskowej realizowane od 2017 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 9) 371/2017/Wn-07/FG-go-dn/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 7) 435/2019/Wn-07/FG-go-dn/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 7) 131/2019/Wn-07/FG-KG-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej realizowane od 2017 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 7) 296/2017/Wn-07/FG-kg-dn/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej - realizowane od 2016 roku (Pgig Art. 162 ust. 1, pkt 7). Reambulacja Mapy geologicznej Polski w skali 1:200 000, wydanie A i B - etap III. / Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej - realizowane od 2016 roku (Pgig Art. 162 ust. 1, pkt 7) 267/2016/Wn-07/FG-kg-dn/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej realizowane od 2020 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 2, pkt. 3) 1249/2020/Wn-07/FG-go-dn/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 2, pkt. 3) 101/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 03.04.2019 r.
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 2, pkt. 3) 307/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 20.12.2018 r.
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej realizowane od 2017 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 2 i 3) 259/2017/Wn-07/FG-GO-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej - realizowane od 2016 roku (pgg art. 162 ust. 1, pkt 3) 266/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D