logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 46 do 60 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Wsparcie zadań państwowej służby geologicznej w zakresie centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego 438/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D
Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2023 473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D
Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018 200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r.
Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa. 289/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 06.12.2018 r.
Wsparcie działań Głównego Geologa Kraju w zakresie prowadzenia Polityki Surowcowej Państwa - część II 206/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D
Wprowadzenie do Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) danych pomiarowych z badań geoelektrycznych - sondowań geoelektrycznych - elektrooporowych (SGE) - etap I. 27/2008/Wn-07/FG-go-tx/D
Weryfikacja, konsolidacja zbiorów i baz danych grawimetrycznych w zasobie CBDG wraz z modernizacją struktury w aspekcie współczesnych wymagań technicznych oraz wzrostu funkcjonalności – część pierwsza: Prowincja naftowa zachodniej Polski. 489/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D
Waloryzacja obszarów perspektywicznych i prognostycznych węgla kamiennego w aspekcie geologiczno - zasobowym, środowiskowym i ekonomicznym 238/2016/Wn-07/FG-SM-DN/D
Utworzenie Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski. 157/2008/Wn-07/FG-go-tx/D
Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych PIG-PIB na potrzeby realizacji zadań PSG i PSH. 270/2016/Wn-07/FG-G0-DN/D
Udostępnianie i przetwarzanie informacji geologicznej dla realizacji zadań statutowych administracji geologicznej wszystkich szczebli w latach 2009- 2010. 555/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D
Trójwymiarowy, cyfrowy model pokrywy osadowej bloku Gorzowa 72/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
Szczegółowy numeryczny model wgłebnej budowy geologicznej obszaru aglomeracji miejskiej na przykładzie fragmentu Warszawy 234/2008/Wn-07/FG-bp-tx/D
Szczegółowa mapa geologiczna Tatr w skali 1 ; 10 000 - etap II. 4/2009/Wn-07/FG-kg-tx/D
Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000 arkusze: Pyrzowice, Siewierz, Wojkowice i Siemianowice Śląskie 470/2021/Wn-07/FG-kg-dn/D