logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 76 do 90 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Prowadzenie Centralnego Archiwum Geologicznego w zakresie gromadzenia i udostępniania danych geologicznych. 406/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D
Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego (CAG) w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej. 312/2021/WN-07/FG-GO-DN/D
Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego (CAG) w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej 18/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służby geologicznej – zadanie ciągłe PSG. 578/2021/Wn07/FG-go-dn/D
Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służby geologicznej – zadanie ciągłe PSG. 578/2021/Wn07/FG-go-dn/D
Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służb geologicznej - zadanie ciągłe PSG 265/2018/Wn-07/G-GO-DN/D z dnia 08.11.2018 r.
Prowadzenie Banku Danych Wód Zaliczonych do Kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne). 201/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D
Prowadzenie Banku danych wód podziemnych zaliczonych do kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne). 304/2021/Wn-07/FG-go-dn/D
Prowadzenie Banku Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne) 41/2017/Wn-07/FG-GO-DN/D
Program wierceń badawczych państwowej służby geologicznej PIG-PIB - Zbadanie wiertnicze soli pokładowych cechsztynu w Województwie Pomorskim ( w rejonie położonym na południe od Trójmiasta) pod kątem ich wykorzystania dla magazynowania płynnych węglowodorów 871/2013/Wn-07/FG-SM-DN/D
Program wierceń badawczych państwowej służby geologicznej PIG-PIB - Wiertnicze zbadanie nierozpoznanych profili prekambru i dolnego paleozoiku w północno-wschodniej części bloku górnośląskiego i ich potencjału złożowego. Etap I - otwór badawczy Bibiela PIG-1 437/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D
Permanentny monitoring geodynamiczny Polski - etap I 499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D
Opracowanie zbiorów geologicznych i ich archiwizacja w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie i jego filiach ( Oddziały Terenowe). 433/2007/Wn-07/FG-bp-tx/D
Opracowanie warstw informacyjnych "pierwszy poziom wodonośny - występowanie i hydrodynamika" na obszarze 228 arkuszy Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 wraz z wprowadzeniem do bazy danych GIS MhP 197/2015/Wn-07/FG-HG-DN/D
Opracowanie warstw informacyjnych "pierwszy poziom wodonośny - występowanie i hydrodynamika" na obszarze 150 arkuszy Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 wraz z wprowadzeniem do bazy danych GIS MhP. 176/2010/Wn-07/FG-hg-tx/D