logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 76 do 90 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Prowadzenie Centralnego Archiwum Geologicznego w zakresie gromadzenia i udostępniania danych geologicznych. 406/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D
Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania. 408/2008/WN-07/FG-GO-TX/D
Aktualizacja Systemu Integracji Danych o Mogilnikach (SIDoM) 409/2015/Wn-07/FG-GO-DN/D
Prowadzenie Banku Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne) 41/2017/Wn-07/FG-GO-DN/D
Prowadzenie rejestru zasobów i przygotowanie materiałów do bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce. 420/2009/Wn-07/FG-sm-tx/D
Opracowanie zbiorów geologicznych i ich archiwizacja w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie i jego filiach ( Oddziały Terenowe). 433/2007/Wn-07/FG-bp-tx/D
Aktualizacja i utrzymanie Centralnego Rejestru Geostanowiska Polski (CRGP) 434/2015/Wn-07/FG-GO-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla ustalania zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 1) 434/2019/Wn-07/FG-SM-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 7) 435/2019/Wn-07/FG-go-dn/D
Program wierceń badawczych państwowej służby geologicznej PIG-PIB - Wiertnicze zbadanie nierozpoznanych profili prekambru i dolnego paleozoiku w północno-wschodniej części bloku górnośląskiego i ich potencjału złożowego. Etap I - otwór badawczy Bibiela PIG-1 437/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie ochrony georóżnorodności i geologii środowiskowej realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 9) 437/2019/Wn-07/FG-go-dn/D
Wsparcie zadań państwowej służby geologicznej w zakresie centralizacji archiwów rdzeni wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego 438/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2016 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 1) 44/2017/Wn-07/FG-SM-DN/D
Zintegrowany System Kartografii Geologicznej IKAR. 440/2006/Wn-07/FG-kg-tx/D
Reorganizacja, rozwój i przystosowanie sieci obserwacyjno - badawczej wód podziemnych do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej. 454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D